LICENSED INTERNATIONAL TRANSPORT
USEFUL LINKS
• Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” :www.rta.government.bg
• Асоциация на българските предприятие за международни превози и пътищата: www.aebtri.com
• Агенция „Пътна инфраструктура”: www.api.government.bg